Betuwehof Zorg

Wonen met passie voor zorg

Missie & visie

Missie

Onze missie is om zorg te dragen voor ouderen waarbij onze norm en uitgangspunt is gebaseerd op de Bijbel: God lief te hebben boven alles en je medemens zoals jezelf liefhebt.

 

 

Visie

Alle medewerkers zijn zich bewust dat hun handelen invloed heeft op het welbevinden van de bewoner en de collega’s. Ieder mens is uniek met zijn eigen mogelijkheden, karakter, beperkingen en achtergrond. Dit betekent dat wij oprecht aandacht hebben voor de bewoner,

hem zien en respecteren. 

 

Onze missie & visie is onze passie 

 

 

P- professioneel

We hebben de kennis en vaardigheden om bewoners elke dag een waardevolle dag te kunnen geven en streven naar welbevinden van de bewoner. We kijken kritisch naar ons eigen functioneren, staan open voor feedback en blijven leren en verbeteren. In onze communicatie zijn we open en helder. We zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de zorg- en dienstverlening te optimaliseren.

 

A- aandacht

We zijn een warme organisatie en hebben oog voor het welbevinden van de bewoner, maar ook oog voor elkaar (collega’s, vrijwilligers en mantelzorgers) en voor ons eigen handelen en de invloed die dat heeft op de omgeving.  

 

S- samenwerken

We werken samen om bewoners een waardevolle dag te bezorgen. Dit doen we samen met de bewoner, families, met collega’s en vrijwilligers binnen het team. We werken ook samen met externe partners en met de samenleving in dat wat aansluit bij de bewoner. Zo kunnen we van elkaar leren, goede ideeën delen en samen verder komen. 

 

S- sociaal

We zijn gericht op de ander, zijn respectvol en leven mee met de bewoners en collega’s. 

 

I- integer  

We doen wat we afspreken en beloven. Bij collega’s benoemen we het effect van gedrag en handelingen eerlijk en respectvol, spreken we verwachtingen uit naar elkaar en geven elkaar complimenten. We respecteren de geestelijke en lichamelijk integriteit van bewoners en collega’s. 

 

E- empathie  

We kennen de levensgeschiedenis, gewoontes en behoeften van bewoners. We laten ze in hun waarde en hebben respect voor ieders eigenheid en talenten. Dit geldt ook voor collega’s.